Wales Kapellmakeri & Wales Verkstad

                              Två företag under samma tak

Lagningar:

Oftast går det att laga ditt gamla kapell. Byte av rutor, blixtlås och omsyning av sömmar lönar sig så länge tyget är friskt.

Byte av ruta: 600 kr (1000 kr vid mått över 1m eller special)

Byte av standard blixtlås: 600 kr (mer vid delbara eller special)

Övriga lagningar efter gällande timtaxa: 600 kr/h